මුදල් රෙජිස්ටර් කඩදාසි රෝල්

  • කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදකයාගේ මුදල් ලේඛනය සෘජු තාප කඩදාසි රෝල්

    කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදකයාගේ මුදල් ලේඛනය සෘජු තාප කඩදාසි රෝල්

    කෙටි විස්තරය:

    අපගේ දෛනික ව්‍යාපාරික කටයුතුවලදී තාප කඩදාසි බහුලව භාවිතා වේ.ඒවා අතර, උණුසුම්-විකිණුම් පිරිවිතර පහත පරිදි වේ: POS තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (කඩදාසි පළල: 57*30mm), පිටතට ගැනීමේ මුදල් ලේඛනය (කඩදාසි පළල: 57*40mm), තාප ටිකට් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (කඩදාසි පළල: 57* 50mm), ආපනශාලා තාප මුද්රකය (කඩදාසි පළල: 80 * 80 මි.මී.).අපි අභිරුචිකරණයට ද සහාය දෙමු.